Technisch adviseur aardbevingsbestendig bouwen en seismisch versterken, woon-energie en thermische isolatie.

Technical advisor on earthquake resistant house construction, seismic retrofitting, renewable energy, thermal insulation and biogas.

Ouderwetse Convectorbak Verbeteren. 0,8 MB, 6 pagina's.  De in de vloer verzonken bak voor de verwarmingsradiator aanpassingen voor verminderd warmteverlies naar buiten en een hoger warmteafgifte rendement. Geïllustreerd praktijkvoorbeeld.

Woonhuis Elektriciteits Analyse. Doe-Het-Zelf Excel invul tabel, februari 2019, 0,14 MB.
Vul alle lampen en elektrische apparaten in in de tabel en de gebruikstijd, en bereken automatisch de eigen jaarconsumptie. Vergelijk met de jaarrekening. Door alternatieven in te vullen kan beoordeeld worden of die veranderingen economisch zijn en in hoeveel jaar een investering is terugverdiend.Doe-Het-Zelf Excel rekenblad voor het berekenen van het effect van een isolatie maatregel, en de automatische berekening van het verschil per jaar in energiekosten van de maatregel tussen de oude en de nieuwe situatie. 15 kb.  Februari versie 5 voor acrylplaten of andere materialen. Voor de berekening van ander Rc waarden zie tabellen op de 3de  pagina Thermal Insulation.

Tot 09-2014: Senior project ingenieur bouwkundig versterken bij NAM, Assen, voor bouwkundige advisering mbt de geïnduceerde aardbevingen en ontwikkelen trainingsmateriaal voor middelbaar bouwkunde onderwijs.

De verschillende documenten die over 2013 en 2014 door mij bij de NAM werden geproduceerd, worden vanaf begin 2018 opnieuw opgeladen en onder de vierde pagina:  "Induced Earthquakes". Deze werden in 2014 reeds beperkt verspreid.

Recent activities: Consultancy on PV battery storage in the hot desert climate of Pakistan. Renewable energy PV battery station in Pakistan with geothermal cooling.

Nepal post 2015 earthquake reconstruction programme and livelihood.

Improved Cooking Stoves (ICS) and improved thermal insulation of traditional mountain houses in Pakistan and Tajikistan 


Document about Client Focussed Product Development (CFPD), with detailed explanation of the process of product development for the improvement of livelihood of people in high altitude housing of the Himalayas.  Client Focussed Product Development, September 2011, 2.23 MB, 31 pages.


Development of training material and training modules as part of business development.
Curriculum Development, Framework or outline for vocational training modules. Including objectives, training topics, learning aims, content of course, logic framework and the lesson plan. October 2011, 830 kB, 17 pages.

Document on training for marketing for house improvements for small entrepreneurs. Marketing for House Improvements (April 2012) 27 pages, 2MB

Betreft de lichte aardbevingen die in de provincie Groningen in Nederland zijn ontstaan ten gevolge van de aardgas exploitatie. Welke zijn de belangrijkste maatregels nodig voor het seismisch versterken van Groningse gebouwen zoals de typische bakstenen woningen?  De maatregels worden weergegeven in de vorm van eenvoudige ver- en gebodsborden.  Basis Regels voor Seismisch en Bouwen en Versterken. 13 pagina's. 2,9 MB


80.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
e-mail address: Energy[at]nienhuys.info
When the hyperlink of the papers or publications
does not work, please advise or:
look on Researchgate

Post-disaster reconstruction:

Participatory human settlement and infrastructure development:

Earthquake analysis and housing reconstruction in Ecuador, Honduras, Yemen, Pakistan (Kashmir), Tajikistan, Nepal, Sri Lanka and Indonesia.

Retrofitting of houses in Himalaya region (Gilgit provinces) and post disaster reconstruction advice after the 2005 Earthquake in Balakot,Kashmir.

Development and construction of tsunami resistant houses in Sri Lanka, Jaffna. After the 2004 tsunami with Trocaire international aid organisation (Caritas partner).

Technical Advice Reinforced Concrete Construction Aceh (2007), 2.6 MB, 30 pag.In Banda Aceh 2006 a number of tsunami reconstruction projects were visited and evaluated. Although most new building was of good standards, some common errors in reinforced concrete design were detected.

Developed UNCHS-Habitat training programme in Zambia for settlement officers. Housing projects in Kenya, Bolivia, Sri Lanka, Peru and Venezuela. Training staff on communication, technology on infrastructure, water and eco-sanitation solutions. 

Technical advice on programme management and implementation with community participation and livelihood development. Kenya, Zambia, Nepal, Colombia, Peru, Honduras, Pakistan Tajikistan, Mozambique, Ecuador and Cameroun.

Micro and Small Enterprise (MSE):

Product development and testing through: Rapid Market Appraisal, vocational training, and Entrepreneur Exchange Visits in Bolivia, Ghana, Benin, Pakistan and Tajikistan. Toolconsult contract period and ILO contracts.

Manual Entrepreneur Host Training Visits. 1.6 MB, 27 pages.  This paper on exchange training visits gives detailed information on how best to train adults in a village environmen,t creating new entrepreneurs through apprenticeship with skilled and experienced entrepreneurs.

Renewable energy solutions:

Small-scale farm-based biogas reactors and CDM development, improved water mills (IWM), solar water heaters (SWH), PV and Improved Cooking Stoves (ICS) design and local manufacture. SNV contract period.

Thin thermal insulation and use of passive solar energy or shading for housing.  Senegal, Ecuador, Zambia, Pakistan, Tajikistan, Nepal, Jordan and Sri Lanka.

Sanitation project development in India for Urine diversion toilets and composting.

80.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Inauguration of tsunami and earthquake resistant houses south of Jaffna, Sri Lanka with national and international staff. Trocaire project.
Dhamar aided self-help earthquake reconstruction project after the earthquake of 1982. Local staff training on diaphragma construction.