Technical Advisor on earthquake resistant house construction and seismic retrofitting, renewable energy, thermal insulation, biogas and Improved Cooking Stoves (ICS).

Technisch adviseur op het gebied van aardbevingsresistent bouwen en seismisch versterken van woningen, toepassing van hernieuwbare energie, thermische isolatie, biogas en verbeterde kook- en ruimteverwarming kachels (hout).

Tot 09-2014: Senior project ingenieur bouwkundig versterken bij NAM, Assen, voor bouwkundige advisering mbt de geïnduceerde aardbevingen en ontwikkelen trainingsmateriaal voor middelbaar bouwkunde onderwijs.

De verschillende documenten die over 2013 en 2014 door mij bij de NAM werden geproduceerd, worden vanaf begin 2018 opnieuw opgeladen en onder de vierde pagina:  "Induced Earthquakes". Deze werden in 2014 reeds beperkt verspreid.

Recent activities: Consultancy on PV battery storage in the hot desert climate of Pakistan. Renewable energy PV battery station in Pakistan desert region with geothermal cooling.Small Photo Voltaic Power Station in a Hot Climate Zone. June 2016 (version 6) 6.5MB.  43 Pages.

Nepal post 2015 earthquake reconstruction programme and livelihood.

Improved Cooking Stoves (ICS) and thermal insulation in Pakistan and Tajikistan 
Document about Client Focussed Product Development (CFPD), with detailed explanation of the process of product development for the improvement of livelihood of people in high altitude housing of the Himalayas.  Client Focussed Product Development, September 2011, 2.23 MB, 31 pages.


Development of training material and training modules as part of business development.
Curriculum Development, Framework or outline for vocational training modules. Including objectives, training topics, learning aims, content of course, logic framework and the lesson plan. October 2011, 830 kB, 17 pages.

Woonhuis elektriciteit analyse. Exel tabel waarop per ruimte het elektrische apparaat of lamp wordt ingevoerd. Door ook de laatste kolommen in te vullen kan beoordeeld worden of het economisch zinvol is om een lamp of toestel te vervangen. 0.1MB

Document on training for marketing for house improvements for small entrepreneurs. Marketing for House Improvements (April 2012) 27 pages, 2MB

Betreft de lichte aardbevingen die in de provincie Groningen in Nederland zijn ontstaan ten gevolge van de aardgas exploitatie. Welke zijn de belangrijkste maatregels nodig voor het seismisch versterken van Groningse gebouwen zoals de typische bakstenen woningen?  De maatregels worden weergegeven in de vorm van eenvoudige ver- en gebodsborden.  Basis Regels voor Seismisch en Bouwen en Versterken. 13 pagina's. 2,9 MB


80.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
e-mail address: sjoerd[at]nienhuys.info
When the hyperlink of the papers or publications
does not work, please advise or:
look on Researchgate

Post-disaster reconstruction:

Participatory human settlement and infrastructure development:

Earthquake analysis and housing reconstruction in Ecuador, Honduras, Yemen, Pakistan (Kashmir), Tajikistan, Nepal, Sri Lanka and Indonesia.

Retrofitting of houses in Himalaya region (Gilgit provinces) and post disaster reconstruction advice after the 2005 Earthquake in Balakot,Kashmir.

Development and construction of tsunami resistant houses in Sri Lanka, Jaffna. After the 2004 tsunami with Trocaire international aid organisation (Caritas partner).

Technical Advice Reinforced Concrete Construction Aceh (2007), 2.6 MB, 30 pag.In Banda Aceh 2006 a number of tsunami reconstruction projects were visited and evaluated. Although most new building was of good standards, some common errors in reinforced concrete design were detected.

Developed UNCHS-Habitat training programme in Zambia for settlement officers. Housing projects in Kenya, Bolivia, Sri Lanka, Peru and Venezuela. Training staff on communication, technology on infrastructure, water and eco-sanitation solutions. 

Technical advice on programme management and implementation with community participation and livelihood development. Kenya, Zambia, Nepal, Colombia, Peru, Honduras, Pakistan Tajikistan, Mozambique, Ecuador and Cameroun.

Micro and Small Enterprise (MSE):

Product development and testing through: Rapid Market Appraisal, vocational training, and Entrepreneur Exchange Visits in Bolivia, Ghana, Benin, Pakistan and Tajikistan. Toolconsult contract period and ILO contracts.

Entrepreneur Exchange Training Visits gives detailed information how best to do training of adult but new entrepreneurs through apprenticeship with skilled and experienced entrepreneurs. Manual Entrepreneur Host Training Visits. 1.8 MB, 30 pages.

Renewable energy solutions:

Small-scale farm-based biogas reactors and CDM development, improved water mills (IWM), solar water heaters (SWH), PV and Improved Cooking Stoves (ICS) design and local manufacture. SNV contract period.

Thin thermal insulation and use of passive solar energy or shading for housing.  Senegal, Ecuador, Zambia, Pakistan, Tajikistan, Nepal, Jordan and Sri Lanka.

Sanitation project development in India for Urine diversion toilets and composting.

80.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Inauguration of tsunami and earthquake resistant houses south of Jaffna, Sri Lanka with national and international staff. Trocaire project.
Dhamar aided self-help earthquake reconstruction project after the earthquake of 1982. Local staff training on diaphragma construction.