Voor informatie en contact: aardbeving[At]nienhuys-dot-info --------------------------------------------------------------------------

Naar aanleiding van de definitieve vermindering van de aardgasproductie uit het grote gasveld in de provincie Groningen is het aantal, sterkte en frequentie van de aardbevingen gedaald, overeenkomstig mijn inschattingen in 2013 en 2014. Ten behoeve van opleiding voor middenkader had ik toen ik een groot aantal informatieve documenten gemaakt, die ik sinds medio 2020 in nieuwe hoofdstukken  H1, H2, H3, enz. zal samenvatten. Hierbij zal ik ook het aspect duurzaamheid verwerken.

H1, Van Aardbeving tot Zoutlaag. Verklarende Woordenlijst eind mei 2020, 58 pagina's 4,4 MB. Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen.  Uitleg van de meest gebruikte woorden en terminologie bij de Groningse geïnduceerde aardbevingen. Aardgas, advies, bodemdaling, breukvlak, compactie, diafragma, epicentrum, hypocentrum en vele andere aspecten worden toegelicht aan de hand van bestaande documentatie. Ductiel, flexibiliteit, gedragsfactor, geologie, grondversnelling, komvorming, kwetsbaarheid en vele andere termen worden omschreven en uitgelegd.

H2, Gebouwvorm en Schade-risico. Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen. juni 2020, 25 pagina's. 3,2MB. Verschillende aspecten van de gebouwvorm worden toegelicht en welke de belangrijkste versterkingsmaatregelen die relevant zijn om schade te voorkomen. herkenning van gebouw typologieën, verduurzaming en aantallen woningen.

H3. Schoorstenen en Geveltoppen. Met betrekking tot aardbevingen in Groningen. Eind juni 2020, 24 pagina's. 3.4MB. Rijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Uitleg over welke soorten constructies het meest kwetsbaar zijn en wat de maatregelen zijn om schaderisico te verminderen.

H4A. Funderingen Verduurzamen. Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen. Begin juni 2020, 31 pagina's  4.1 MB. Rijk geïllustreerd. Overzicht van de belangrijkste aspecten van funderingen op staal en oorzaken van zettingen .Belastingpatronen, verzakkingen, kelders, verbreden en versterken, palen en base-isolation. Met verwijzing naar enkele YouTube filmpjes.

H12. Basis Regels voor Seismisch en Bouwen en Versterken. 13 pagina's. 2,9 MB. Op basis van het verkeersborden principe. Eenvoudige regels over wat in het algemeen wel en wat niet goed is in een aardbevingsgebied.  Ook van toepassing op de Nederlandse woningbouw. Met afbeeldingen in de vorm van verkeersborden; rood voor fout en blauw voor goed.

Van de ongeveer 40 documenten over geïnduceerde aardbevingen in Groningen zijn er hier een aantal gedurende 2018 geplaatst. Deze werden eerst in 2013  en 2014 ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan enkele onderwijsinstellingen, consultants en aannemers werkzaam in de provincie Groningen, maar niet in aanmerking genomen vanwege de destijds totaal doorgeschoten NPR-waarden voor de PGA.

Een selectie van die eerste serie documenten is hieronder vermeld.

2. Groningse aardbevingen, schade en veiligheid. Toelichting op het begrip “veiligheid” en de interpretatie door de bevolking.  Eind juli 2019. 33 pagina's 2,36 MB. Oorspronkelijke (2014) observaties over de mogelijke maximale sterkte van de geïnduceerde aardbevingen en het ontstane begripsconflict tussen de NAM en de woningeigenaren in de provincie Groningen. Verlaging van de PGAg 0,42 naar 0,3 en 0,22 door de KNMI als gevolg van de herhaalde reductie van de gaswinning.

3. Geïnduceerde Aardbevingen in de Provincie Groningen V8-1. 3,5 MB, 31 pagina's. Hoe ontstaan ze? Hoe sterk zijn ze? Hoe sterk kunnen ze maximaal worden? Vervolgens wat? Actualisering sinds januari 2018. Verschillende vragen op eenvoudige manier uitgelegd op basis van beschikbare bronnen en verklarende schetsen.

4.Seismisch Versterken van Provincie tot Woning v8-1. 2,6 MB, 30 pagina's. Volgorde van planning en uitvoering van seismische gebouwversterking, rekening houdend met seismische zonering, belangrijkheid van gebouwen, gebouw typologie met verschillende gebouwsterktes of fragiliteit, de volgorde van interventie overeenkomstig de Eurocode 8.


80.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
De eerste publicaties van een serie van 40 over bouwkundig versterken van woningen in de provincie Groningen tegen schokken en aardbevingen.
De publicaties kunnen worden aangepast wanneer er belangrijke nieuwe informatie wordt geleverd, zoals een aanpassing in de NPR

9 Randvoorwaarden voor Base-isolators onder Groningse Gebouwen-v3. 2,8 MB. 16 pagina's. Samenvatting van hoofopunten over toepasbaarheid.

9A Base-isolators voor Groningse Gebouwen-v3. 10,6 MB. 25 pagina's. Bespreking van verschillende modellen van base-isolation.

9C Roller demper voor Fragiel Metselwerk en Monumenten-v3.  2,3 MB.  14 pagina's. Licht bewegende, centrerende en kleine base-isolator die makkelijk onder bestaande metselwerk gebouwen kan worden ingebouwd.

14. Scheuren rond Lateien in Baksteen Muren-v5.14 MB. 24 pagina's. Gedetailleerde informatie met schetsen en foto's omtrent scheuren in baksteen en de relatie met aardbevingen.

English version papers


Conditions and Prerequisites for Base Isolation for Buildings in Groningen, 19 pag. 3,2MB 
 
An analysis about the most suitable type of base-isolation, given the characteristics of the induced earthquakes and the lightweight un-reinforced brick houses in the province. Two technical designs are presented with the possibilities for building in existing houses. 

General Rules for Seismic Strengthening of Buildings. 22 pag. 5.3 MB.  Based on the idea of traffic signs, the most relevant issues of earthquake resistant constructions are depicted with DO-NOT-DO  and DO-THIS signs following the principle of traffic signs with square BLEU (good) and round RED (not good) .

80.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
De onderste vier schetsen zijn van een voorstel voor het ontwerp van een lichtgewicht en eenvoudige manier om bestaande metselwerk funderinge te verbreden en te voorkomen dan na-zakking kan plaats veinden.