Voor informatie en kontact: aardbeving[At]nienhuys-dot-info

Van de ongeveer 40 documenten over geinduceerde aardbevingen in Groningen zijn er hier een aantal gedurende 2018 geplaatst. Deze werden eerst in 2013  en 2014 ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan enkele onderwijsinstallingen, consultants en aannemers werkzaam in Groningen. --------------------------------------------------------------------------

1. Introductie Preventief Versterken, en Duurzaam herstel. 2.2 MB, 23 paginas. Korte samenvatting van enkele punten over preventie, oorzaken, scheuren typologie van gebouwen en aspekten mbt het verduurzamen van woningen.

2. Van Aardbeving tot Zoutlaag, Verklarende Woordenlijst, januari 2018-v8-2. 44 pagina's, 3.95 MB  Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen.  Uitleg van de meest gebruikte woorden en terminologie bij de Groningse geïnduceerde aardbevingen versie twee.

3. Geïnduceerde Aardbevingen in de Provincie Groningen V8-1. 3,5 MB, 31 pagina's. Hoe ontstaan ze? Hoe sterk zijn ze? Hoe sterk kunnen ze maximaal worden? Vervolgens wat? Actualisering sinds januari 2018. Verschillende vragen op eenvoudige manier uitgelegd op basis van beschikbare bronnen en verklarende schetsen.

4.Seismisch Versterken van Provincie tot Woning v8-1. 2,6 MB, 30 pagina's. Volgorde van planning en uitvoering van seismische gebouwversterking, rekening houdend met seismische zonering, belangrijkheid van gebouwen, gebouw typologie met verschillende gebouwsterktes of fragiliteit, de volgorde van interventie overeenkomstig de Eurocode 8.

5a. Funderingen in het Aardbevingsgebied van de Provincie Groningen. v8. 3,9 MB. 33 pagina's.  Deel a van: Overzicht van de belangrijkste aspecten van funderingen. Belastingpatroon, verzakkingen, 'op staal', verstrekingsopties, verbreden en introductie base-isolation. Lijst met interessante You-tube filmpjes.

Basis Regels voor Seismisch en Bouwen en Versterken. 13 pagina's. 2,9 MB. Op basis van het verkeersborden principe. Eenvoudige regels van wat wel en wat niet goed is in een aardbevingsgebied.  Van toepassing op de Nederlandse woningbouw en de geïnduceerde aardbevingen vanwege de gaswinning in de provincie Groningen. Met afbeeldingen in de vorm van verkeersborden; rood voor fout en blauw voor goed.80.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
De eerste publicaties van een serie van 40 over bouwkundig versterken van woningen in de provincie Groningen tegen schokken en aardbevingen.
De publicaties kunnen worden aangepast wanneer er belangrijke nieuwe informatie wordt geleverd, zoals een aanpassing in de NPR
Een paar van de 2014 versies van de hoofdstukken zijn hier vermeld. Gedurende 2018 hoop ik een aantal van deze documenten te actualiseren of ze taalkundig nog wat te verbeteren.

Hoofdstuk  07  Aardbevingsschade, Gebouwvorm en Schadeniveau-v3. 4,6 MB 20. pagina's. Toelichting over deze drie onderwerpen met schetsen en foto's.

Hoofdstuk 09G Randvoorwaarden voor Base-isolators onder Groningese Gebouwen-v3. 2,8 MB. 16 pagina's. Samenvatting van hoofdopunten over toepasbaarheid.

Hoofdstuk 09A Base-isolators voor Groningse Gebouwen-v3. 10,6 MB. 25 pagina's. Bespreking van verschillende modellen van base-isolation.

Hoofdstuk 09C Roller demper voor Fragiel Metselwerk en Monumenten-v3.  2,3 MB.  14 pagina's. Licht bewegende, centrerende en kleine base-isolator die makkelijk onder bestaande metselwerk gebouwen kan worden ingebouwd.

Hoofdstuk 14. Scheuren rond Lateien in Baksteen Muren-v5.14 MB. 24 pagina's. Gedetailleerde informatie met schetsen en foto's omtrent scheuren in baksteen en de relatie met aardbevingen.

English version papers


Conditions and Prerequisites for Base Isolation for Buildings in Groningen, 19 pag. 3,2MB 
 
An analysis about the most suitable type of base isolation, given the characteristics of the induced earthquakes and the lightweight un-reinforced brick houses in the province. Two technical designs are presented with the possibilities for building in existing houses. 

General Rules for Seismic Strengthening of Buildings. 22 pag. 5.3 MB.  Based on the idea of traffic signs, the most relevant issues of earthquake resistant constructions are depicted with DO-NOT-DO  and DO-THIS  signs and
80.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Work on Ecosan -UDDT in Sri Lanka, Jaffna
Toilet plate for Ecosan project Tajikistan, Pakistan