Huys Advies

Hou telefoon/tablet horizontaal : 5 pagina'sDocumenten die ik gedurende 2013 en 2014 voor Groningen heb ontwikkeld als  trainingsmateriaal op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen. In 2020 samengevat in een Burgerboek met slechts een dozijn hoofdstukken.  Nu met editing sinds juli 2023.

At the bottom of this page are to be the same chapters in English

Nederlandse Verworvenheden Leidden tot Extra Schade onder Groningers.  Een korte aanvullende visie op het rapport van  de  Parlementaire Commissie Aardbevingen Groningen  van 25 februari 2023.  De foute prognose van de KNMI en de gevolgen.   7 pagina's 0,5MB


GIERKELDERS, BIOGAS en de NAM.  Beschouwing over een milieutechnisch verkeerde maatregel (en de onwil van de NAM) om de gierkelders dir door de aardbevingen beschadigd waren te repareren in plaats van de veeteeltstallen om te bouwen naar biogas producerende bedrijven.  15 pag.  1MB, november 2023 


Burgerboek. Webversie. Duurzaam Herstel en Versterken van Woningen in  Groningen. Met betrekking op de aardbevingen in de Provincie Groningen.  13 Hoofdstukken Versie oktober 2023.  met 1500+ illustraties.  522 pag. 53,7 MB.  

Hoofdstuk 1.  Van AARDBEVING tot ZOUTLAAG, Begrippenlijst.  Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen.  Verklarende woordenlijst  94 pagina's met 185 illustraties, update sept. 2023.  7,46  MB

Hoofdstuk 2.  GEBOUWVORM en SCHADE-RISICO.   Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen. 41 pagina's met 139 illustraties. update juli 2023.  4,45 MB       

Hoofdstuk 3. SCHOORSTENEN en GEVELTOPPEN.  Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen.  Inclusief lichtgewicht schoorstenen. 38 pagina's met 111 illustraties, update juli 2023.  4,8 MB

 Hoofdstuk 4.  FUNDERINGEN VERDUURZAMEN.  Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen.   Nieuw  ontwerp voor Vulpaletten systeem.  40 pagina's met 110 illustraties,  juli 2023 .  4,17 MB .  

Hoofdstuk 5. BASE-ISOLATION, Opties en Toepassingen. Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen. Met nieuwe ontwerpen voor baksteen woningen.  35 pagina's met 105 illustraties,  juli 2023.  3,91 MB.  

Hoofdstuk 6.  MUREN VERSTERKING . Belasting loodrecht op het vlak van de muur en in het vlak van de muur, met betrekking op de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen. 57 pagina's, 222  illustraties, juli 2023.  7,54 MB  

Hoofdstuk 7. LATEIEN en TOGEN, Schade en Herstel. Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen. 37 pagina's, 108  illustraties, versie juli 2023. 4,85 MB.


Hoofdstuk 8. VLOER-DIAFRAGMA'S Hout en Beton.  Seismische versterking met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen. 43 pagina's, 137 illustraties, juli 2023. 4,47 MB  

Hoofdstuk 9. DAKDIAFRAGMA VERSTERKEN van woningen. Met betrekking op de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen,    24 pagina's, 89 illustratiesjuli 2023,   3,13 MB.  


Hoofdstuk 10. VERSTERKING  van de GROTE GEBINTEN SCHUUR. Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen.  28 pagina's, 93 illustraties en tekeningen, juli 2023   3,75 MB.  

Hoofdstuk 11. Drie Typische Projecten.  Over seismische versterking, sloop en foute beoordelingen. Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in  de provincie Groningen,  juli 2023.  33 pagina's, 87 illustraties,  3,28 MB.  


Hoofdstuk 12.  VERDUURZAMEN,   Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen. juli 2023,  25 pagina's, geïllustreerd  45 stuks.  2,14 MB 


Hoofdstuk 13.  BASIS REGELS voor Seismisch Bouwen en Versterken. Algemene principes. Gerelateerd aan de aardbevingen in de Provincie Groningen. 16 pagina's, geïllustreerd 137 afbeeldingenjuli 2023.  3,03 MB English translations of the Introduction (chapter 0) and the 12 book chapters of  the Groningen earthquake repair and strengthening documents  since April 2023.


0 = Introduction, Preface 1+2 , Summary and readers Guide, Preliminary thoughts and propositions, 7 pages.  0,5 MB,  April 20231 = Alphabetic list of terminology, abbreviations of the induced earthquakes  in Groningen from Accelerometer to Zechstein A-Z. 101 pages, April 2023, 7.4 MB